Tegevusvaldkonnad

Arbitraaž ja muu ADR

 
Vaidluste lahendamine riiklikes kohtutes on aeganõudev ning halvemal juhul võib kohtumenetlus kesta isegi mitmeid aastaid. Seetõttu lepitakse ärilepingutes üha sagedamini kokku vaidluste allutamises riiklike kohtute asemel arbitraažis.

Meie kohtuadvokaatidel on märkimisväärsed kogemused klientide esindamisel arbitraažis, eelkõige Eesti-Kaubandustööstuskoja Arbitraažikohtus.

Esindame kliente vaidluste lahendamise alternatiivsetes menetlustes nagu näiteks FIDIC lepingute järgses vaidluste lahendamise menetluses. Ka riiklikes vaidlusorganites nagu riigihangete vaidlustuskomisjon, töövaidluskomisjon, tööstusomandi apellatsioonikomisjonis.