Tegevusvaldkonnad

Ehitusõigus ja planeeringud

 
Meie büroo ja advokaatide kogemustepagas ehitusõiguses ning sellega seotud valdkondades on rikkalik. Nõustame nii erasektori ettevõtjaid (ehitusettevõtted, projekteerimis- ja inseneribürood) kui riigi- ja kohalike omavalitsuste asutusi.

Meie nõustamisvaldkonnad hõlmavad muuhulgas eri tüüpi projekteerimis-, projektijuhtimis- ja ehituslepingute koostamist (s.h FIDIC lepingud) ning esindamist lepinguläbirääkimistel.
Samuti nõustame ja esindame kliente planeeringumenetlustes ning planeeringuvaidlustes. Büroo advokaadid omavad kogemusi ehitus- ja kasutuslubade ning erinevate registreeringute-tegevuslubadega seotud küsimustes. Meil on märkimisväärsed kogemused ehitusvaidlustes, sh kohtu- ja vahekohtumenetlustes.