Tegevusvaldkonnad

Riigi- ja haldusõigus

 
Meie büroo spetsialistidel on ulatuslikud kogemused riigi-, haldusõiguse ning haldusmenetlustega seonduvates erinevates küsimustes. Büroo nõustamisvaldkonnad hõlmavad muuhulgas planeeringuid, ehitamist, riigihankeid, keskkonnalubasid, keskkonnamõjude hindamisi, erinevate registreeringute ja tegevuslubade menetlusi ning avaliku- ja erasektori koostööprojekte (PPP).

Meie advokaadid on varem töötanud ka avalikus sektoris (ministeeriumid ja linnavalitsused) ning on seeläbi tuttavad ka haldusorganite ja menetluste eripäradega. Aitame nii ettevõtjaid kui üksikisikuid suhetes riigi ja kohaliku omavalitsuse organitega.

Samuti nõustame riigi- ja kohalike omavalitsuste asutusi haldusaktide ettevalmistamisel ja vaidlusprotsessides.