Tegevusvaldkonnad

Kohtuvaidlused

 
Kui katsed vaidluse kohtuvälise lahenduse saavutamiseks osutuvad võimatuks on kohtuvaidlus tihtipeale möödapäästmatu.

Meie büroo advokaatidel on kogemustepagas klientide esindamisel kõikvõimalikes kohtuvaidlustes, sealhulgas keerukates ärivaidlustes ja ehitusvaidlustes. Aitame klientidel välja töötada tegevusstrateegia vaidluse võimalikult edukaks lahendamiseks.

Esindame kliente tsiviil- kui halduskohtutes kõikides kohtuastmetes, sealhulgas Riigikohtus. Samuti esindame kliente majandusalastes kriminaalasjades.