Tegevusvaldkonnad

Pangandus- ja finantsõigus


Büroo spetsialistid nõustavad erinevate finantstehingute ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Muuhulgas nõustame kliente lepingute sõlmimisel krediidiasutuste, fondide, teiste finantseerimisasutustega ja aitame erinevate faktooring-, tagatis-, laenu-, liisingu- ning teiste finant-seerimislepingute läbirääkimistel. Oleme korraldanud võlakirjade emissioone, ette valmistanud erinevaid tagatislepinguid.

Samuti nõustame kliente projektide finantseerimise, võlakirjade emiteerimise ning laenude restruktureerimisega seotud küsimustes.