Tegevusvaldkonnad

Äri- ja kaubanduslepingud

 
Meie majandusõiguse spetsialistid nõustavad ja abistavad kliente kõikvõimalike äri- ja kaubanduslepingute ettevalmistamisel, muuhulgas aktsiate ja osade müügilepingud, kaupade müügilepingud, optsiooni- ja forwardlepingud, erinevad üüri- ja kinnisvaralepingud, tagatislepingud, allhankelepingud, frantsiisil-, esindus- ja distributsioonilepingud ning koostöökokkulepped. 

Aitame kliente erinevate rahvusvaheliste äri- ja kaubanduslepingute ettevalmistamisel, sh Incoterms tarneklauslitel põhinevad müügilepingud, rahvusvahelised ostu-müügilepingud (CISG konventsioon), autoveolepingud (CMR konventsioon) ja mereveolepingud.