Tegevusvaldkonnad

Riigihanked ja averus

 
Riigihangete iga-aastane rahaline maht Eestis ulatub miljarditesse eurodesse, mis on tunnistuseks riigihangete olulisele osakaalule riigi majanduselus.

Meie büroo advokaatide kogemustepagas riigihangete valdkonnas on suurepärane ja rikkalik. Nõustame regulaarselt hankemenetlustes osalevaid ettevõtjaid ja pakkujaid. Samuti on büroo advokaatidel ulatuslik praktika hankijate nõustamisel kogu hankemenetluse vältel.
 
Esindame tihti kliente riigihankevaidlustes nii Vaidlustuskomisjonis kui vaidlustusmenetlusele järgnevates kohtuvaidlustes ning omame siin häid kogemusi. Rahvusvaheline õigusturuväljaanne Who's WhoLegal on nimetanud büroo partnerit Marko Mehilast ühe juhtiva riigihankejuristina Eestis.
Samuti omavad meie büroo advokaadid märkimisväärseid kogemusi avaliku ja erasektori koostööprojektide (PPP ehk averus) nõustamisel.