Tegevusvaldkonnad

Äriühingu- ja majandusõigus

 
Nõustame kliente kõikides äriõiguse valdkondades, sealhulgas äriühingute asutamised, müügid, üldkoosolekute korraldamised, kapitali suurendamised ja vähendamised, ümberkujundamised, ühinemised, likvideerimised ning jagunemised. 

Samuti tegeleme äriühingute ja nende juhtimisorganite jooksva õigusnõustamisega ning abistame ettevõtteid sobiva organisatsioonilise struktuuri leidmisel, vajalike sisedokumentide ja lepingute koostamisel ning võtmetöötajate lepingute sõlmimisel. Samuti aitame asjaajamises äriregistriga, registreeringute ja tegevuslubade hankimisel ning kõikvõimalikes muudes äri- ja majandusõigusega seotud küsimustes