Tegevusvaldkonnad

Ettevõtete restruktureerimine ja saneerimine

 
Aitame äriühinguid restruktureerida ja saneerida, nõustame saneerimisavalduste ja -kavade koostamisel, saneerimisnõustaja valimisel, läbirääkimistel kreeditoridega ning esindamisel kohtumenetluses. Samuti nõustame kliente makseraskustega seotud varade väljaostmisel (buyout) ja ülevõtmisel.