Tegevusvaldkonnad

Kinnisvaraõigus

 
Nõustame kliente erinevates kinnisvaratehingutes kogu protsessi vältel – läbirääkimised, kinnisvaraga seonduvate õigusauditite läbiviimine, tehingu-dokumentide ettevalmistamine ja tehingute lõpuleviimine. Meil on laialdased kogemused ettevõtete nõustamisel erinevates kinnisvaraprojektides ja  tehingutes alates kinnistute omandamisest, jagamisest, üürimisest ja lõpetades arendusprojektide finantseerimise ning müügi ja tagasirendi lepingutega (sale-leaseback).

Meie kinnisvaraõiguse spetsialistid on varasemalt töötanud tunnustatud notaribüroodes. See tagab klientidele asjatundliku õigusabi kõige keerukamate tehingute ettevalmistamisel ja läbiviimisel.