Tegevusvaldkonnad

Pankrotiõigus

 
Ettevõtete maksejõuetus ja pankrotiprotsessid on tänapäeva majanduselus üha sagedasemad nähtused. Büroo advokaatidel on kogemused ja teadmised võlausaldajate esindamisel pankrotimenetlustes.

Aitame kliente vara kättesaamisel pankrotipesadest ja aitame kliente kogu protsessi vältel  kõikide kliendi huvide kaitseks vajalike toimingute tegemisel, muuhulgas nõuete esitamine ja kaitsmine pankrotimenetluses, osalemine võlausaldajate üldkoosolekutel. Nõustame samuti maksejõuetusse sattunud kliente optimaalsemate lahenduste väljatöötamisel.

Samuti osalevad meie pankrotiõiguse spetsialistid tihti pankrotitoimkondades. Büroo juhtivpartner Eerik Entsik on valitud justiitsministeeriumi juures tegutseva pankrotihaldurite atesteerimiskomisjoni liikmeks.