Tegevusvaldkonnad

Majandusalased rikkumised

 
Äri- ja majandustegevust käsitlev reeglistik on üha komplitseeritum ning ettevõtjad võivad silmitsi seista väärteomenetlusega ning halvemal juhul ka kriminaalmenetlusega. Kaitseme kliente erinevate majandusalaste rikkumistega (süütegudega) seotud menetlustes, sealhulgas maksu-, pankroti- ja konkurentsialastes kriminaalasjades.