Tegevusvaldkonnad

Tööõigus

 
Tööõigus on õigusvaldkond, millega puutub kokku praktiliselt iga töötaja kui tööandja. Meie büroo nõustab kliente kõikides töösuhteid puudutavates küsimustes.

Konsulteerime kliente töölepingute, juhtimisorganite teenistuslepingute, ametijuhendite, sisekorraeeskirjade ja materiaalse vastutuse lepingute koostamisel. Nõustame töölepingute lõpetamisi, käskkirjade ja muude õigusdokumentide korrektset koostamist ning esindame kliente töövaidluskomisjonides ja kohtutes. Meie büroo spetsialistid aitavad kliente töö- ja elamuslubade taotlemisel.